آیپی شما 3.228.220.31 و برای کشور ایران نمیباشد

محل نوشتن پیغام یا کد مربوطه از سایت - نمونه : شما یک کاربر ایرانی نیستید


با کد زیر شما میتوانید به روز ترین و بهترین سیستم برای شناسایی کاربران ایرانی را راه اندازی نمائید و هیچ کاربر ایرانی را از دست ندهید