سرویس تشخیص هویت آیپی جهانی

Whois Your Ip 44.210.151.5
این سرویس با استفاده از آخرین تغییرات در whois های جهانی به صورت لحظه ای و آنلاین سرویس دهی مینماید.
Service Online ,IR Country Limitation For Web
(Free : Update the database every two months, VIP : Update Online) :

Free (Pay Once Setup-Free monthly): http://whois.roobinaserver.ir/ip/web/api/free/client/demo/1/?uid=110&lid=021
VIP : http://whois.roobinaserver.ir/ip/web/api/client/demo/1/?uid=110&lid=021
با اضافه کردن &ip=Yourip انتهای آدرس های بالا میتوانید آیپی دلخواه خود را بررسی نمائید - در صورت عدم وارد کردن آیپی ،سیستم آیپی isp شما را بررسی میکند
Service API Demo- Search IP Location and Other Information :
http://whois.roobinaserver.ir/ip/api/client/demo/1/?uid=110&lid=021&search=79.143.86.1
http://whois.roobinaserver.ir/ip/api/client/demo/1/?uid=110&lid=021&search=79.143.86.1&type=2
http://whois.roobinaserver.ir/ip/api/client/demo/1/?uid=110&lid=021&search=79.143.86.1&type=10
http://whois.roobinaserver.ir/ip/api/client/demo/1/?uid=110&lid=021&search=79.143.86.1&type=4
http://whois.roobinaserver.ir/ip/api/client/demo/1/?uid=110&lid=021&search=79.143.86.1&type=21
Service API Demo- Search IP by ASNumber :
http://whois.roobinaserver.ir/ip/api/client/demo/1/?uid=110&lid=021&search=12880
برای اجاره وب سرویس به پنل مشترکین مراجعه کرده و به واحد فروش درخواست ارسال فرمائید - پنل مشترکین - کد شامد

Copyright ©2006 RoobinaServer Hosting. Design by RoobinaServer.ir